Úvodní stránka » sluzby-eko-recyklace


Přes rychlý rozvoj technologií se stále vytváří mnoho odpadů, které ohrožují život a zdraví člověka a v neposlední řadě přírodní prostředí. Ukazatelem úspěšnosti průmyslových podniků není jen dosahování dobrých hospodářských výsledků, ale také jejich vztah k životnímu prostředí.

Naše společnost je partnerem pro nakládání s nebezpečnými odpady. Pro tuto činnost jsme vybaveni jak personálně tak technologicky a velkou výrobní možností.

Na základě těchto skutečností provádíme - sběr elektroodpadu a elektronického odpadů.

Spolupracujeme s odbornými firmami a to nám umožňuje zvyšovat efektivitu v odpadovém hospodářství a současně snižovat negativní životní prostředí.

Naše firma disponuje velkým výrobním (zpracovatelským) prostorem pro separaci, likvidaci a zpracování odpadu.

Naše firma disponuje vlastní dopravou s dvou-mi dostatečně velkými dodávkovými vozidly

Veškerý materiál se v naší firmě rozebírá na jednotlivé druhy materiálu např. železo, plasty, drahé kovy, tištěné spoje s IO obvody apod. který postupujeme k dalšímu zpracováni našim partnerům.