Úvodní stránka » sluzby-eko-skartace

Naše firma mimo jiné provádí skartaci dokumentů jak tištěné tak elektronické a magnetické nosiče dat.

Zajišťujeme důvěrnou i nedůvěrnou likvidaci písemností a datových nosičů, včetně nakládky, dopravy a vykládky, s možností přítomnosti zákazníka u celého procesu likvidace písemností a nosičů dat, skartaci zajišťujeme pro celou ČR.

Při skartaci je veškerý skartovaný materiál od doby převzetí od zákazníka, tzn. po dobu nakládky, přepravy, vykládky a jeho fyzického znehodnocení, pod dozorem našeho pracovníka, který na celý proces likvidace dohlíží. V případě Vašeho zájmu provedeme skartaci pod dozorem Vašeho pracovníka.

Většina elektronických zařízení má v sobě Vaše data uložená, i když, jste provedli jejich smazání, či formátování !!! z toho důvodů se zařízení zcela skartuje ( separuje a mechanicky znehodnotí) na tolik, že již není možné žádným způsobem obnovit, nebo získat informace na něm uvedené. Materiál získaný po znehodnocení nosičů dat je ekologicky zneškodněn a recyklován.

Skartaci provádíme na značkových skartačních strojích firmy HSM P450 a HSM 390 s mřížkovým řezem 3,8x40mm

ABA TA 2000 EC CARBON s mřížkovým řezem 3,5x 15mm + rozemletí na prachové částice.

Samotná skartace probíhá za přísných bezpečnostních podmínek.